Monte-Carlo в ресторане BALZI ROSSI ’15

фото болида